SyväHyvä – yrityskoulutuksen aiheet ja sisällöt

Fyysinen työhyvinvointi
 • lihashuolto ja -tasapaino
 • oman kehon hallinta
 • ryhtiklinikat
 • liikunnan merkitys työhyvinvointiin
 • käytännön harjoituksia
Psyykkinen työhyvinvointi
 • omien ajatusten vaikutus kokonaishyvinvointiin
 • viihdytkö työssäsi
 • ehkäise uupumus
 • stressin sieto ja sietokyvyn parantaminen
Vuorovaikutustaidot, itsetunto ja hyvä johtajuus
 • mitkä asiat vaikuttavat vuorovaikutukseen
 • miten hyvä vuorovaikutus syntyy
 • itsetunto, keskeinen voimavara
 • hyvän johtajuuden merkitys työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

"Aivan liian usein me aliarvioimme sitä voimaa, joka on kosketuksella, hymyllä, ystävällisellä sanalla, kuuntelevalla korvalla, aidolla kohteliaisuudella tai vähäisimmälläkin huolenpidon eleellä. Niillä kaikilla on kyky mullistaa elämä." Leo Buscaglia

Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija
Maija Heinonen
gsm +358 44 291 1707
maija.heinonen@syvahyva.fi
www.syvahyva.fi